Astu liikmeks

Avaldus tuleb täita ja digiallkirjastada ning saata e-postiga haeskaselts@gmail.com 
või lihtsalt täita ja allkirjastada ning anda juhatuse liikme kätte.
Liikmeks astumise avalduse saate alla laadida siit.
Liikmemaks on € 12 aastas.