Haeska küla

Haapsalu linn, Läänemaa


Haeska küla asub Läänemaal Matsalu lahe põhjakalda, 20 km kaugusel Haapsalust. Küla territooriumist umbes pool asub Matsalu Rahvuspargis. Küla keskel asub Haeska hoiuala eesmärgiga kaitsta väike-laukhanesid.

Küla läbiva tee pikkus on 7km. Külas asuvad põllumajandusmaad on piiratud metsaga millest osa on puisniidud. Lihaveiste poolt hooldatud Haeska rannaniidud on piirkonna suurimad.

Enamus taluhooneid asuvad küla läbiva tee ja kõrvalteede ääres. Aastaringselt elatakse 30 talus. Haeska põhjaosas asub vana koolihoone kus õpetati lapsi kuni aastani 1943. Küla keskel asub endisesse kauplusesse rajatud Haeska Seltsimaja. Kunagine kauplus ehitati küla koorejaama kohale.

Küla lõunapoolses osas asub Haeska mõis, ehitatud 1560. Mõisahoone on olnud kasutuses koolina ja Matsalu Looduskaitseala õppebaasi ja muuseumina. Tänapäeval on mõis kasutusel majutushoonena.

Haeska paadikanalit kasutavad kalurid. Ammustel aegadel siirduti sealt jahile. Kuni Matsalu Looduskaitseala loomiseni aastal 1957 olid üheks jahilinnuks luiged.

Küla lõpus Matsalu lahe kaldal asuv  linnuvaatlustorn on hästi tuntud linnuvaatlejate seas. Hea vaadeldavusega torni külastavad inimesed üle maailma. Tornist saab vaadelda roostikke, laidusid, veiste poolt hästi hooldatud rannaniite ja suurt veeala seal puhkavate ja toituvate lindudega. Grupp Soome linnuvaatlejaid loetles mais 1997 24tunni jooksul Haeska linnuvaatlustornist 128 linnuliiki. Palju linde puhkab ja toitub rannaniidul ja vees. Heinamaad mujal Haeskas on lindudele toitumisaladeks. 

Aktiivsetel kevad- ja sügisrände ajal peatub Haeskas palju linnuliike kelle hulgas on väike- ja laululuiged. Sügisese rände ajal kasutavad sookured Matsalu lahe tuulevarjulisi alasid puhkuseks.